Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та екології

 


Р І Ш Е Н Н Я № 2998 від 06 травня 2022 року Про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік

Новояричівська селищна рада

Рішення №5 від 26 червня 2020 року "Про встановлення місцевих податків і зборів по Новояричівській селищній раді на 2021 рік"

Ставки земельного податку на 2021 рік

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

Пільги зі сплати земельного податку на 2021 рік

Запитівська селищна рада

Рішення №172 від 18 червня 2020 року "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік"

Рішення №173 від 18 червня 2020 року "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік"

Рішення №174 від 18 червня 2020 року "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

Старояричівська сільська рада

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021рік, введені в дію 01.01.2021 року

Про внесення змін у рішення 49 сесії від 19.06.2020 р. № 1 “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 р

Рішення 49 сесії від 19.06.2020 р. № 1 Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

Пикуловичівська сільська рада

Рішення №343 від 11 липня 2019 року "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно по Пикуловичівській сільській раді на 2020 рік" (Діюче на період 2021 року)

Борщовицька сільська рада

Рішення №1384 від 04 червня 2020 року "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік",

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки по зміні цільового призначення з ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку (КВЦПЗ 03.10), орієнтовною площею 2,0000 га в с. Убині Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки по зміні цільового призначення з ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку (КВЦПЗ 03.10), орієнтовною площею 2,0000 га в с. Убині Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5000 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (КВЦПЗ 03.02) в смт. Запитів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5000 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (КВЦПЗ 03.02) в смт. Запитів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Хренів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Хренів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 16,0000 га в с. Хренів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 16,0000 га в с. Хренів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП) « Внесення змін до Детального плану території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок з ведення особистого селянського господарства на землі з розміщення та експлуатації об'єктів промисловості, складського господарства, транспорту та зв'язку - "Індустріального парку Яричів" на території Старояричівського старостиного округу (за межами населеного пункту) Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області у зв'язку зі зміною розташування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій) та зміною назви на "Індустріальний парк "СІГМА ПАРК ЯРИЧІВ" »

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП)

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га в с. Банюнин Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га в с. Банюнин Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 4,5000 га в с. Соколів Львівського району Львівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 4,5000 га в с. Соколів Львівського району Львівської області

 
26 Липня, 2022 р., 22:52
1) Повна назва документа державного планування що пропонується, та стислий виклад його змісту: Внесення змін до Детального плану території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок з ведення особистого селянського господарства на землі з розміщення та експлуатації об'єктів промисловості, складського господарства, транспорту та зв'язку - "Індустріального парку Яричів" на території Старояричівського старостиного округу (за межами населеного пункту) Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області у зв'язку зі зміною розташування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій) та зміною назви на "Індустріальний парк "СІГМА ПАРК ЯРИЧІВ" – є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови з метою розміщення об’єктів будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Даний проект розроблений згідно Рішення Новояричівської селищної ради №2773 від 24 січня 2022 року «Про надання дозволу на внесення змін до Детального плану території». В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території ділянки 15,7084 га. Детальний план розроблений території Старояричівського старостиного округу (за межами населеного пункту). Детальний план території визначає: 1) принципи планувально-просторової організації забудови; 2) регулювання забудови; 3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами; 4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; 5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; 6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 7) черговість та обсяги інженерної підготовки території; 8) систему інженерних мереж; 9) порядок організації транспортного і пішохідного руху; 10) порядок комплексного благоустрою та озеленення. 2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Новояричівська селищна рада Львівської області. 3) Передбачувана процедура громадського обговорення у тому числі: а) Дата початку та строки здійснення процедури: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та документа державного планування відбуватиметься з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті сайті Новояричівської селищної ради Львівської області (http://novoyarychiv.gromada.org.ua/viddil-zemelnih-vidnosin-taekologii-arhitekturi-mistobuduvannya-10-56-11-20-01-2021/ ) та виходу публікації в газеті, та триватиме з 27.07.2022 р. по 29.08.2022 р. б) Способи участі громадськості: громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та документа державного планування. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє. в) Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: Громадські слухання Звіту про стратегічну екологічну оцінку та документа державного планування відбудуться 29.08.2022 року о 10:00 год, за адресою: (80465, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Новий Яричів, вул. Незалежності, 6) г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Новояричівська селищна рада (http://novoyarychiv.gromada.org.ua/viddil-zemelnih-vidnosin-taekologii-arhitekturi-mistobuduvannya-10-56-11-20-01-2021/ ) (80465, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Новий Яричів, пл. Єдності, 22. Відповідальна особа – Соколовський Петро Анатолійович. ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Новояричівська селищна рада (80465, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Новий Яричів, пл. Єдності, 22, електрона адреса: n.yarychiv_rada@ukr.net ) Зауваження та пропозиції подаються у межах строку проведення громадського обговорення з 27.07.2022 р. по 29.08.2022 р. д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Новояричівська селищна рада (http://novoyarychiv.gromada.org.ua/viddil-zemelnih-vidnosin-taekologii-arhitekturi-mistobuduvannya-10-56-11-20-01-2021/ ) 4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. Селищний голова Петро СОКОЛОВСЬКИЙ ЗВІТ про статегічну екологічну оцінку документа державного планування Внесення змін до Детального плану території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок з ведення особистого селянського господарства на землі з розміщення та експлуатації об'єктів промисловості, складського господарства, транспорту та зв'язку - "Індустріального парку Яричів" на території Старояричівського старостиного округу (за межами населеного пункту) Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області у зв'язку зі зміною розташування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій) та зміною назви на "Індустріальний парк "СІГМА ПАРК ЯРИЧІВ"
 
12 Січня, 2022 р., 15:15
Про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік
 
17 Грудня, 2021 р., 10:29
До уваги водокористувачам Лист-нагадуваня щодо 2ТП Щодо інформування суб’єктів господарювання
03 Грудня, 2021 р., 10:40
1.Які базові речі треба знати
 
02 Листопада, 2021 р., 09:07
Відповідно до Постанови КМУ №555 від 25.05.2011 р. «Про затвердження Порядку проведення  громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» проводяться повторні  громадські слухання щодо  врахування громадських інтересів під час розроблення генерального плану с. Неслухів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області.
 
30 Червня, 2021 р., 10:10
Орган, що прийматиме рішення про затвердження Детального плану – Новояричівська селищна рада Львівського району Львівської області (площа Єдності, 22, смт. Новий Яричів, Львівський р-н, Львівська обл., 80465).
 
28 Травня, 2021 р., 12:46
Повідомлення про оприлюднення Проекту внесення змін до детального плану території господарського двору в с. Убині

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора