Рішення про затвердження відшкодування фактичних витрат т на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Дата: 31.03.2021 11:41
Кількість переглядів: 378

 УКРАЇНА
Новояричівська селищна рада
Львівського району Львівської області
V сесія VIIІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 634
від 23 березня 2021 року

Про затвердження Порядку
відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію

Відповідно до статті 21 Закону України від 13.01.2011 pоку № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», поста¬нови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та з метою упорядкування роботи Новояричівської селищної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації, Новояричівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити розміри витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію:
Послуга, що надається     Норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)     0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)    0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)    0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування    0,1 відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
__________
Примітка    
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

2. Затвердити Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію згідно з додатком 1.
3. Затвердити зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію згідно з додатком 2.
4. Головному бухгалтеру Новояричівської селищної ради забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації згідно з Положенням, що затвер¬джене цим рішенням.
5. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Новояричівської селищної ради.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Новояричівської селищної ради. 

Селищний голова                                                                                                     П. Соколовський


 Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням Новояричівської селищної ради

№ 634 від 23 березня 2021 р.            

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апаратом Новояричівської селищної ради за запитом на інформацію, розпорядни¬ком або володільцем якої є Новояричівська селищна рада.
2. Порядок розроблено з метою реалізації положень статті 21 Закону України від 13.01.2011 p. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон № 2939), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
- у разі надання фізичній особі інформації про неї;
- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
- щодо інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспіль¬ний інтерес, визначається згідно з чинним законодавством України.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаються апаратом Новояричівської селищної ради за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності ви¬готовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів (починаючи з одинадцятої сторінки) відповідно до Роз¬міру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпоряд¬ником якої є Новояричівська селищна рада, відповідно до додатку 1 до цього Порядку.
II. Забезпечення стягнення плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
1.Відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — Заявка), до бухгалтерії селищної ради.
2. На підставі отриманої Заявки бухгалтерія селищної ради протягом одного робо¬чого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надають¬ся за запитом на інформацію (далі — Рахунок), та передає його до відповідального, що готує відповідь на запит на інформацію для подальшого направлення запитувачу в установлений законом строк.
3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
4. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок Новояричівської селищної ради бухгалтерія селищної ради передає відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, копію виписки з рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відпо¬відальною особою бухгалтерії (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати).
5. Копії запитуваних документів надаються запитувачу протягом п'яти робочих днів з дати надходження оп¬лати на рахунок Новояричівської селищної ради. Запитувач повинен підтвердити оплату копією квитанції.
6. Запитувані документи не надаються у разі ненадходження від запитувача оплати за послуги протягом 20 робочих днів з моменту направлення йому Рахунка. Такий Рахунок анулюється відповідальною особою бухгалтерії (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати) і передається відповідальному за підготовку інформації на цей запит.
7. Відповідальний за підготовку відповіді на запит протягом трьох робочих днів з моменту одержання анульованого Рахунка від бухгалтерії над¬силає запитувачу відмову в задоволенні запиту на інформацію. У листі обов'язково зазначається підстава для відмови у задоволенні запиту на інформацію: «Запитувач, який подав запит на інформацію, не оплатив передба¬чені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком (п. З ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону)».
8. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні Новояричівської селищної ради як від¬шкодування фактичних витрат шляхом відновлення касових видатків.

Селищний голова                                                                                                      П.А. Соколовський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора